Bio  |  Nagrania  |  Video  |  Programy  |  Kontakt       

Bio >

Dr Tomasz Mońko - muzyk organista, wykonawca i improwizator, elektronik-projektant, programista, automatyk

Tomasz Mońko @ Notre Dame de Paris    swoje zainteresowanie muzyką organową, wykonawstwem oraz budową instrumentu zaczął we wczesnych latach dziecięcych. Muzyka stała się od razu pasją życiową, która później przerodziła się w zawód organisty: wykonawcy, improwizatora i pedagoga. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie organów prof. Mirosława Pietkiewicza. Uczestniczył w wielu seminariach i konsultacjach. Przez całe dzieciństwo fascynował się zagadnieniami związanymi z elektryką, elektroniką, fizyką i komputerami, we własnym zakresie oraz dzięki wsparciu ojca mógł równocześnie rozwijać wiedzę i umiejętności w tych dziedzinach. Pomocny był w tym także dostęp do pracowni fizyki Politechniki Łódzkiej, gdzie w wieku kilku lat nauczył się pisania prostych programów komputerowych, co dało podstawy do dalszego rozwoju. Te właśnie zainteresowania i pasje zostały wreszcie połączone w pracy dyplomowej dotyczącej historii i przyszłości budownictwa organowego pod kątem rozwoju mechanizmów traktury gry i rejestrowej oraz zastosowania własnego pomysłu innowacji wykorzystujących zdobycze elektroniki i informatyki. Załącznikiem do pracy był samodzielnie opracowany i zbudowany prototyp urządzenia wspomagającego grę. Została ona oceniona najwyższą z możliwych liczbą punktów.

Uhonorowana wyróżnieniem rozprawa doktorska Tomasza Mońko p.t. "Nowe środki wyrazu artystycznego w literaturze oraz improwizacji organowej osiągnięte dzięki zastosowaniu mechatronicznego, programowalnego systemu sterowania trakturą gry" stanowi kontynuację poszukiwań we wspomnianych dziedzinach nauki i sztuki. W ramach doktoratu powstały organy piszczałkowe wyposażone w prototypowe mechatroniczne moduły sterujące klapami wiatrownic. Częścią artystyczną pracy jest nagranie, na którym autor - głównie w improwizacjach - zaprezentował nowo odkryte środki wyrazu artystycznego.

    Tomasz Mońko koncertował w wielu miastach Polski i za granicą, grając przede wszystkim repertuar epoki baroku, a także improwizując w stylu dwudziestowiecznej symfoniki organowej, pełnił również funkcję wykładowcy gry liturgicznej i improwizacji organowej w łódzkiej Akademii Muzycznej. Na przestrzeni lat realizował wiele zleceń z zakresu projektowania cyfrowych urządzeń oraz bardziej złożonych systemów elektronicznych. Prowadził zajęcia z przedmiotów "systemy wbudowane" oraz "sterowanie komputerowe i robotyka" na jedej z łódzkich uczelni. W 2010 roku rozpoczął z Tomaszem Ulińskim współpracę, która zaowocowała powstaniem projektu OrgNG - mikroprocesorowego, kompleksowego systemu sterowania w organach piszczałkowych, zawierającego m.in. sterownik traktury gry i rejestrowej, układ "setzer" nowej generacji, a także enkoder i dekoder MIDI oraz energooszczędny sterownik traktury elektrycznej. Obecnie pod szyldem firmy "T2Logic" razem pracują nad tworzeniem nowatorskich rozwiązań w automatyce organowej oraz nad udoskonalaniem istniejących. W 2016 roku, w jednym z gdyńskich kościołów stworzyli pierwszy w Polsce system sterowania umożliwiający połączenie dwóch instrumentów i dwóch stołów gry drogą radiową (OrgNG3.0).

Tomasz Mońko - organista | koncerty | muzyka organowa | elektronika i automatyka do organów piszczałkowych | organy piszczałkowe | organy kościelne | organy automatyka MIDI | budownictwo organowe | organmistrzostwo | części do organów | urządzenia do organów | pamięci Setzer | systemy MIDI | organy - kompleksowe systemy | organy - modernizacje | naprawa organów | strojenie organów | intonowanie piszczałek | intonacja

Programowanie (MCMS v1.3) i design: Tomasz Mońko; Wizyt: 405707 [B].
Kopiowanie materiałów dozwolone wyłącznie na podstawie pisemnej zgody autora. ©Tomasz Mońko 2014.